Ένας αστυνομικός σταματάει εναν δικηγόρο για υπερβολική ααχύτητα. Τότε το μαρτύριο ξεκινά…

Όταν ένας αστυνομικός σταμάτησε έναν τύπο που έτρεχε, πήρε περισσότερα από όσα ζήτησε. Ο οδηγός ήταν δικηγόρος και είχε μία έκπληξη κρυμμένη… Δικηγόρος: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αστυνόμε; Αστυνόμος: Ναι, έτρεχες.…